Previous | Home | Next

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ СОБОР.1862-1886 pp.
У проектуванні собору брали участь архітектори І. Штром, П. Спарро і О. Беретті. Спорудженням храму керував архітектор В. Ніколаєв. Належить до типу хрещатих, тринавових, шестистовпних. триапсидних храмів. Центральна баня на високому підбаннику вінчає середохрестя, чотири менші розміщено на діагоналях відносно центральної бані, ще дві бічні західного фасаду правлять за дзвіниці. Архітектурно-пластичне вирішення форми собору базується на мотивах давньоруської та візантійської архітектури, в руслі ретроспективістських тенденцій другої половини XIX ст. Значну мистецьку цінність становить інтер'єр собору, опорядженням якого керував професор А. Прахов. Для виконання розписів було запрошено В. Васнецова, М Нестерова, М. Пимоненка, М Врубеля та інших відомих художників. Собор є яскравим зразком храмової архітектури України кінця XIX ст.