новости расчет пенсии отдых в Украине популярные статьи об истории техники Архив документов и фотографий Етар информационно-рекламная поддержка на главную

Відповідно до Закону України „Про електроенергетику”, Указу Президента України від 14.03.95 № 213 „Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України” (із змінами) і постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1324-р „Про додаткові заходи щодо енергозабезпечення населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом” Національна комісія регулювання електроенергетики України постановила:
1. У пункті 1.4 Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затверджених постановою НКРЕ від 10.03.99 № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 17.03.2011 № 343), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.03.99 за № 151/3444, слова „населених пунктів (міст, сіл, селищ)” виключити.
2. Затвердити Зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 10.07.2002 № 758), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.99 за № 152/3445, що додаються.
3. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2011 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
10.03.99 № 309
(у редакції постанови НКРЕ
від 14.04.2011 № 627)

Зареєстровано
в Мін’юсті України
28.04.2011 за № 522/19260

ЗМІНИ
до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

У главі 1:
у пункті 1.4:
слова „населених пунктів (міст, сіл, селищ)” виключити;
після абзацу п’ятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
„Для цілей цього Порядку до багатоквартирних будинків належать житлові будинки з трьома та більше квартирами (будинки багатоквартирні масової забудови, будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, будинки житлові готельного типу), крім гуртожитків, готелів, туристичних баз, таборів, будинків відпочинку, відокремлених житлових будинків садибного типу (міських, позаміських, сільських), вілл, дач, будинків для персоналу лісового господарства, літніх будинків для тимчасового проживання, садових будинків, а також спарених або зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, тощо.
Підтвердження факту відсутності газифікації природним газом багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування у зазначених будинках систем централізованого теплопостачання здійснюється на підставі акта, виданого державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – державна інспекція).
Державна інспекція звертається до відповідного органу місцевого самоврядування для отримання підтвердження факту відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках.
Акт складається у довільній формі у чотирьох примірниках, один з яких надається відповідній енергопостачальній компанії, другий – відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, третій – органу місцевого самоврядування, а четвертий залишається у державній інспекції. Копію акта державна інспекція надає відповідному територіальному органу НКРЕ.
Державна інспекція не рідше одного разу на рік з урахуванням попередньо виданого акта підтверджує факт відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках шляхом складання акта про підтвердження відсутності газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках.
При цьому тариф, визначений в абзаці п’ятому цього пункту, має застосовуватися з наступного розрахункового періоду після складання відповідного акта державною інспекцією.”;
пункт 1.7 доповнити новим абзацом такого змісту:
„Норми споживання електричної енергії населенням, встановлені законодавством, у межах яких надаються пільги та субсидії населенню, застосовуються до обсягів електричної енергії, спожитих від 0 кВт•год до встановленої норми.”

За даними Національної комісії регулювання енергетики України

в началов начало