новости тарифы на электроэнергию отдых в Украине популярные статьи об истории техники Архив документов и фотографий Етар информационно-рекламная поддержка

 

Пенсии по категориям:

 

invalid
Пенсия инвалидам
Это тот печальный случай, когда до пенсии по возрасту вы не дотянули и работать уже не можете по состоянию здоровья
...>


 

soldier
Пенсия военным
Пенсии по выслуге лет военнослужащим и лицам, имеющим право на этот вид пенсии, назначаются и выплачиваются
...>

 

gossluzba
Пенсия госслужащим

К госслужащим относятся лица, которые занимают должности в государственных органах и их аппарате...>


 

benefit
Пенсии льготникам

Существует категории граждан, которые выходят на пенсию по возрасту раньше 60 лет...>


 

hryvnaСпециальные пенсии
Спецпенсия назначается в размере 80% от суммы месячной заработной платы, в которую включаются все виды оплаты...>


 

trudovaПенсионеру на земетку
Очень часто при выходе на пенсию у будущих пенсионеров возникает вопрос - какой у меня страховой стаж...>


P.S. Полный перечень изменений которые произошли с принятием Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» можно посмотреть здесь...>>

Цитирование и использование любых материалов портала Etar на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.etar.com.ua

Наиболее актуальные ответы по теме "Научные пенсии"

Каким образом выплачивается пенсия в случае трудоустройства пенсионера, который получает научную пенсию?

Пенсия, назначенная в соответствии со статьей 24 Закона Украины “О научной и научно - технической деятельности», в период работы на должностях, дающих право на назначение пенсии в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Законом, законами Украины “О государственной службе», “о прокуратуре”, “о статусе народного депутата Украины”, выплачивается в размере, вычисленному согласно Закона Украины “об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, а после освобождения от таких должностей - в размере, вычисленному согласно Закона Украины “о научной и научно - технической деятельности”.
Указанный порядок выплаты пенсии не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия и которые устроились на работу до вступления в силу Закона Украины “О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», а именно до 01.10.2011.
Одновременно, в случае трудоустройства на должности, которые не дают право на назначение пенсии в соответствии с законами Украины “О научной и научно - технической деятельности», “О государственной службе», “О прокуратуре”, “О статусе народного депутата Украины”, пенсия назначена по нормам Закона Украины “О научной и научно - технической деятельности» выплачивается в полном объеме.
________________________________________

Пенсионный фонд Украины сообщает:

З 1 липня 2013 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» (№ 231-II), яким внесено зміни до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
 Законом врегульовано питання пенсійного забезпечення щодо:
1) зарахування  до страхового стажу часу перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
2) виплат пенсії у разі втрати годувальника в період перерви у навчанні дітям, які досягли 18-річного віку;
3) зміни механізму перерахунку пенсій з 1 березня кожного року;
4) оптимізації заробітної плати для обчислення пенсії шляхом першочергового виключення періодів отримання допомоги по безробіттю;
5) удосконалення механізму визначення середньомісячного коефіцієнта зарплати особи у разі, коли є неповні місяці страхового стажу.
З липня 2013 року особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами,  є застрахованими особами. Період такої відпустки зараховуватиметься до страхового стажу при призначенні пенсії за даними системи персоніфікованого обліку.
Згідно змін гарантовано право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника дітям, які досягли 18-річного віку та навчаються, якщо є перерва у навчанні  між закінченням одного навчального закладу і вступом в інший. Умова проведення для такої виплати – період не повинен перевищувати чотирьох місяців.
Щодо щорічного перерахунку  призначених пенсій з 1 березня кожного року, який передбачено частиною 2 статті 42 Закону 1058, то право на перерахунок пенсій не буде залежати від того, на скільки у попередньому році зріс розмір пенсії конкретної особи. Перерахунку фактично підлягатимуть всі пенсії, призначені за законами: «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Заробітна плата, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію, буде підвищуватися на коефіцієнт, який відповідає не менш як 20 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком.
Раніше враховувався темп зростання заробітної плати штатного працівника в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.
Крім того, на показник підвищення впливатиме рівень інфляції (індекс споживчих цін).
Удосконалено, визначений ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», порядок обчислення заробітної плати шляхом надання можливості першочергово вилучати з підрахунків місяці отримання допомоги по безробіттю (у період з 01.07.2000 року).
Крім того, середньомісячний  коефіцієнт заробітної плати особи у разі, коли заробітна плата обчислюється з урахуванням неповного місяця страхового стажу,  буде визначатись в залежності від тривалості набутого в цей період страхового стажу. Це дасть можливість збільшити розмір пенсій, які призначаються після 01.07.2013 р., та перераховуються з урахуванням стажу та заробітної плати після цієї дати.

Имею ученую степень и звание, работаю в университете, научный стаж 27 лет. Хочу оформить вид на жительство в России и работать на преподавательской должности. Как будет учитываться работа за рубежом при оформлении научной пенсии в Украине?

Согласно статье 24 Закона Украины “О научной и научно - технической деятельности” пенсионное обеспечение и социальная защита научного работника распространяется на научных (научно - педагогических) работников научных учреждений и организаций негосударственной формы собственности, которые прошли государственную аттестацию согласно настоящему Закону, негосударственных высших учебных заведений III - IV уровней аккредитации, которые действуют в соответствии с Законом Украины “О высшем образовании", международных научных организаций, открытых на территории Украины в соответствии с международными договорами, учредительные документы которых утверждены Кабинетом Министров Украины, а также на научных (научно - педагогических) работников научных учреждений и высших учебных заведений III - IV уровней аккредитации, принадлежавших партийным и общественным организациям бывших Украинской ССР, других республик СССР и СССР.
Вопросы пенсионного обеспечения между Украиной и Российской Федерацией регулируются Соглашением о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992.
В пункте 2 статьи 6 указанного Соглашения указано, что для установления права на пенсию, в том числе пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, гражданам государств-участников Соглашения учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории каждого из этих государств, а также на территории бывшего СССР за время до вступления в силу настоящего Соглашения.
 Учет специального стажа настоящим Соглашением не предусмотрено. Таким образом, работа преподавателем в вузах Российской Федерации в научный стаж при назначении научной пенсии в Украине не засчитывается.
________________________________________

Начисляется ли научная пенсия тем, кто имеет ученое звание “доцент “, но не имеет ученой степени?

В соответствии со статьей 24 Закона Украины “О научной и научно - технической деятельности” пенсия научному (научно - педагогическому) работнику назначается при достижении пенсионного возраста:
мужчинам - при наличии стажа работы не менее 25 лет, в том числе стажа научной работы не менее 20 лет;
женщинам - при наличии стажа работы не менее 20 лет, в том числе стажа научной работы не менее 15 лет.
Перечень должностей научных (научно - педагогических работников предприятий, учреждений, организаций, высших учебных заведений III - IV уровней аккредитации, пребывание на которых дает право на назначение пенсии утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2004 № 257.
Кроме этого, в научный стаж, дающий право на назначение пенсий в соответствии со статьей 24 Закона Украины “О научной и научно - технической деятельности", засчитывается:
1. время работы научных (научно - педагогических) работников в должностях, указанных в статье 118 Кодекса законов о труде Украины, если этой работе непосредственно предшествовала и после нее следовала работа на должностях, предусмотренных перечнем;
2. время работы лиц, имеющих ученую степень, на должностях по специальности в соответствии с группой специальностей области науки, по которой присуждена научная степень, со дня занятия должности по этой специальности;
3. время работы на должностях руководителя (начальника, заведующего и др.), старшего преподавателя, преподавателя Высших курсов иностранных языков Министерства иностранных дел Украины в период с 1 января 1990 по 1 января 2004 года, в должности начальника (руководителя) бригады в научных подразделениях научных учреждений в период до 1 января 1980;
4. время работы научных (научно - педагогических) работников на должностях, предусмотренных перечнем, в учреждениях, организациях, высших учебных заведениях III - IV уровней аккредитации негосударственной формы собственности, которые прошли государственную аттестацию согласно Закона Украины “О научной и научно - технической деятельности", в порядке, определенном Министерством образования по согласованию с Министерством труда и социальной политики и Министерством промышленной политики;
5. время обучения в аспирантуре или адъюнктуре на дневной (очной) форме обучения выпускников аспирантуры, адъюнктуры, время пребывания в докторантуре выпускников докторантуры.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, научная пенсия начисляется лицам, достигшим пенсионного возраста и имеют соответствующий научный стаж, независимо от наличия ученой степени или ученого звания.

в началов начало